Skip to main content
niveaus modern intranet

De verschillende niveaus van een modern intranet uitgelegd

Binnen een intranet, en een organisatie als geheel, zijn er drie interne niveaus en één externe te onderscheiden. Het idee hierachter is dat wanneer er positieve invloed uitgeoefend wordt op de interne niveaus, dat deze vanzelf naar buiten toe uitstraalt.

Een modern intranet

Wanneer het individu de ruimte krijgt om zijn werk optimaal uit te voeren, dankzij goede samenwerking met het eigen team en de anderen binnen de organisatie, zal de klant dit merken in de vorm van een excellent eindproduct.

Het individu als schot in de roos

Wij vinden dat iedereen verschil moet kunnen maken en dat het voor iedereen gemakkelijk moet zijn om dit te doen. Zo hebben we bijvoorbeeld ‘Mijn Debble’ ontwikkeld, een omgeving waar ieder zijn persoonlijke documenten en notificaties kan beheren. Ook de eigen applicaties en instellingen binnen Debble worden hierin verzameld, waardoor alles gemakkelijk gebundeld is. Zo kunnen documenten snel teruggevonden worden en gaat er nooit informatie verloren. Een persoonlijke ruimte binnen de open wereld van cloud-software is voor veel medewerkers een fijne thuishaven.

Het team als schil om het individu

Zeker binnen SharePoint is slim samenwerken een van de grote speerpunten. Gemakkelijk kunnen samenwerken aan een project zorgt ervoor dat het individu snel input en dus impact kan leveren. Dit zorgt voor een gevoel van saamhorigheid en teamspirit, waardoor het project een positieve impuls krijgt. Er ontstaat geen gekibbel meer over wie wanneer welk document had gemaild en wat de definitieve versie is, omdat er maar één versie van het document bestaat. Zeker wanneer het team samenwerkt in Microsoft Teams is het heel handig om chats na te kunnen lezen en om een eenduidige manier van samenwerken te hanteren. Door randzaken te elimineren, kunnen alle teamleden zich focussen op het project, wat het werkplezier verhoogt.

Alle teams zijn gebundeld in de company en kunnen van elkaar leren

Ook buiten de eigen teams valt er een wereld te leren in het eigen vakgebied. Als ik kijk naar ETTU zie ik hoeveel disciplines er zijn, ondanks dat we ons allemaal bezighouden met Microsoftproducten. We hebben developers, beheerders, cloud experts, adoptieteams en nog vele andere rollen die van elkaar kunnen en zouden moeten leren. Tools als Delve helpen om inzicht te krijgen in de werkzaamheden van anderen binnen de organisatie en om de connectie te zoeken waar nodig. Een dergelijke open cultuur zorgt voor kruisbestuiving en mogelijk voor samenwerkingsverbanden die in eerste instantie niet voor de hand liggen.

Uiteindelijk profiteert de klant van deze optimaal ingerichte werkomgeving

De klant is de externe factor in dit verhaal. Het is moeilijk om direct invloed uit te oefenen op de belevingswereld van de klant, want zij hebben hun eigen organisatie staan met hun eigen systemen en cultuur. “Daarom willen we dat onze manier van werken en het enthousiasme dat we vanuit elk individu uitstralen besmettelijk wordt. Wij zien onszelf als de ultieme proof of concept en hebben vervolgens vele andere klanten tevreden mogen maken met deze werkwijze. De tijd die verloren gaat naar het zoeken naar de juiste documenten is tot een absoluut minimum gebracht, waardoor mensen meer tijd hebben om het werk te doen waar ze voor aangenomen zijn en waar we dus energie van krijgen.

Wij geloven heilig in deze werkwijze waarin we de kracht leggen bij de medewerkers die het daadwerkelijke werk uitvoeren en projecten succesvol voltooien. Zodra zij hun werk op de beste manier kunnen uitvoeren, zal de klant hier de vruchten van plukken.

Een modern intranet met Debble

Meer weten over een modern intranet met Debble? Download dan de factsheet